Vad är vaginal torrhet?

Vaginal atrofi är den medicinska benämningen för en förtunning av väggen (slemhinnan) i slidan. Detta är ett tillstånd som upplevs som torrhet i slidan.

Varför torrhet?
Huvudorsaken till torrhet i slidan är en nedsatt eller bristande östrogennivå (könshormon) eller en obalans i hormonerna. Låg östrogennivå medför att de normala cellerna i slidans slemhinna ersätts av nya celler, som bildar en mycket tunnare slemhinna. Detta leder till en minskad fuktighet i slidan. Nervtrådarnas ändor kommer närmare slidan och blir därmed känsligare för gnidningsberöring, exempelvis vid samlag.

Vilka drabbas av vaginal torrhet?
Man antar att upp till 9 av 10 kvinnor kan uppleva torrhet i slidan någon gång i livet. För vissa kvinnor är det övergående, för andra är det ett mer bestående problem. Det finns olika livssituationer där du är speciellt utsatt. Av övergående karaktär kan nämnas torrhet p.g.a. åtsittande byxor, stress eller hård fysisk träning. Av mer varaktig karaktär kan nämnas torrhet under och efter klimakteriet, under och efter behandling av cancer, under graviditet och efter förlossning, biverkningar av medicin, samt sjukdomar som t.ex. Sjögrens syndrom.

Hur behandlas vaginal torrhet?
Torrhet i slidan är ett stort problem som många kvinnor lever med. Normalt rekommenderas hormonbehandling som ersättning för kvinnans bristande hormonproduktion. Denna typ av behandling kan dock i vissa fall medföra problem. REPADINA® plus är ett attraktivt alternativ till hormonbehandling då det främjar fuktigheten i slidan via återuppbyggnad av slemhinnan. Utöver att vara fri från hormoner innehåller REPADINA® plus varken parabener (konserveringsmedel) eller parfym.

Kort sagt:
  • Torrhet i slidan beror ofta på nedsatt eller bristande östrogennivå.
  • Många kvinnor upplever torrhet i slidan någon gång i livet.
  • Torrhet i slidan behandlas normalt med hormoner. REPADINA® plus kan vara ett alternativ till hormonbehandling.
REPADINA® är för dig, som vill påverka ditt välmående och samliv i en positiv riktning