Ansvarsbegränsning

Denna webbplats drivs av Azanta Danmark A/S, ett dotterbolag till Azanta A/S, CVR nr 28108915 (tillsammans och var och en för sig “Azanta”).

Syftet med webbplatsen är att ge allmän information om Repadina ® plus, och webbplatsen riktar sig i första hand till privatpersoner som är intresserade av vaginal torrhet.
Användning av webbplatsen sker på egen risk. Azanta ansvarar inte för eventuella skador som du kan drabbas av till följd av din användning av webbplatsen, eller för att du inte kunde använda webbplatsen.

Azanta strävar efter att hålla innehållet på webbplatsen uppdaterat, men kan inte garantera att innehållet är uppdaterat eller korrekt. Ingenting på webbplatsen skall uppfattas eller tolkas som råd eller rekommendationer. Repadina ® plus skall alltid användas enligt beskrivningen i bipacksedeln eller enligt anvisningar från din läkare.

På webbplatsen hittar du länkar till återförsäljare av Repadina® plus. Azanta är inte en representant för eller på något sätt ansluten till dessa återförsäljare, och Azanta har inte inflytande över innehållet på återförsäljarnas webbplatser. Azanta ansvarar inte för någon som helst information som finns på dessa webbplatser.