Hyaluronsyra – en naturlig byggsten i kroppen

Hyaluronsyra produceras naturligt i kroppen och finns i vävnader och kroppsvätskor hos alla människor. Det finns bl.a. i våra ögon, leder, blåsa och i slidans slemhinna. Hyaluronsyran i slidans slemhinna är nödvändig för slemhinnans normala funktion.

Vid bristande östrogenproduktion, som oftast orsakas av klimakteriet men också uppträder efter behandling av cancer i bröst eller underliv, minskar slidans innehåll av hyaluronsyra. Detta kan leda till obehag i form av klåda, sveda och irritation samt smärta vid samlag. Hyaluronsyran i Repadina® plus motverkar dessa, ofta mycket obehagliga besvär, genom att tillföra nya “byggstenar” som ersättning för dem som gått förlorade. Hyaluronsyrans uppgift är att upprätthålla fukten i slidans slemhinna och därmed bevara slidans elasticitet och motståndskraft.

Hyaluronsyra är ett av de mest vätskebindande ämnen man känner till och det bidrar dessutom till att förbättra surhetsgraden i slidan, vilket minskar risken för svamp- och bakterieinfektioner.

Det finns inga kända biverkningar vid användning av produkter som innehåller hyaluronsyra. Hyaluronsyran i Repadina® plus är framtagen i laboratorium och är därför inte av animaliskt ursprung. Detta minskar ytterligare risken för biverkningar.

Kort sagt:
  • Hyaluronsyran i slidans slemhinna är nödvändig för slemhinnans normala funktion.
  • Hyaluronsyra är ett av de mest vätskebindande ämnen man känner till.
  • Det finns inga kända biverkningar vid användning av produkter som innehåller hyaluronsyra.
Repadina® är för dig, som vill påverka ditt välmående och samliv i en positiv riktning