Information om personupplysningar

Denna sekretesspolicy beskriver de steg som Azanta har vidtagit för att säkerställa att informationen som lämnas till oss hålls säker och konfidentiell och används endast för de ändamål för vilka den levereras.

Vänligen läs meningen noggrant för att förstå hur vi behandlar, använder och avslöjar dina personuppgifter. Om du har frågor angående Azanta behandling av din personliga information, kontakta vår GDRP-administratör (info@azanta.com).

Detta uttalande berör följande ämnen:

• Personliga kategorier av data och syfte
• Information och överföring av personuppgifter
• Lagringsperiod
• Dina rättigheter
• Kontakt

1. Personliga kategorier av data och syfte

1.1 Vi samlar in och bearbetar följande typer av personlig information om dig:

• IP-adress
• Inträdesdata på hemsidan
• Kontaktinformation

1.2 Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål och på listan med juridiska skäl:
Att svara när du kontaktar Azanta via repadina@azanta.com och via kontaktformuläret (GDPR art 6 (1) (b)).
När vi samlar in personuppgifter direkt från dig för det ovan beskrivna syftet, anger du uppgifterna när du surfar på webbplatsen.

2. Information och överföring av personuppgifter

2.1 Information om personuppgifter
Personlig information kommer inte att avslöjas och delas med tredje parter

2.2 Gör personuppgifter tillgängliga för datorprocessorer
Vi gör personliga uppgifter tillgängliga till våra partners, inklusive IT-leverantörer som lagrar och behandlar personuppgifter på vår vägnar. Sådana affärspartners och leverantörer omfattas av Azanta instruktioner för lagring och behandling av personuppgifter. Dessutom är det Azants ansvar att lagring och bearbetning följer lagar om integritet.

3. Pensionsperiod
Vi lagrar din personliga information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående syften.
Kontaktuppgifter och detaljer om förfrågan sparas i högst 12 månader efter det att förfrågan är löst.

4. Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till personlig information vi håller och behandlar avseende på dig.
Vidare har du rätt att be oss att korrigera all personlig information om dig som kan innebära fel, samt rätten att begära och begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan begära personlig information om dig, eftersom du har gett oss ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, om vår behandling av sådan personlig information är baserad på ditt samtycke eller ett avtal som du har ingått med oss (dataportabilitet).
På begäran kommer vi att radera personuppgifter om dig om vi inte har en rättslig grund för fortsatt behandling.
Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten, t.ex. Datainspektionen.

5. Kontakt
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor angående skyddet av din personliga information eller om du vill utöva din juridiska rättighet. Du kan kontakta vår ansvariga GDPR (info@azanta.com).

Address:
Azanta A/S
Kirsten Walthers Vej 8A
2500 Valby
Demark