Sjögrens syndrom och andra sjukdomar

Det finns andra kroniska sjukdomar som har liknande symptom som Sjögrens syndrom, till exempel systemisk lupus erythematosus (SLE), Lichen diabetes och Lichen Sclerosus (LS).

Lichen Sclerosus (i dagligt tal LS) är en kronisk, autoimmun sjukdom som kan uppstå när som helst i livet och som kan ses överallt på hud och slemhinnor, men oftast på de yttre könsorganen. Sjukdomens orsak är okänd. Symptomen är många och visar sig i större eller mindre grad under veckovisa perioder som följs av perioder där symptomen inte är så uttalade. De vanligaste symptomen är smärta, obehag, sveda, stickningar, klåda och en känsla av torrhet, som om området “blivit slipat med sandpapper”. Området omkring mellangården och slidans ingång kan kännas stelt och stramt och samlag är smärtsamt eller omöjligt.

Alla sjukdomar som omnämns här är autoimmuna sjukdomar där de torra slemhinnorna inte nödvändigtvis orsakas av en låg östrogennivå, vilket annars oftast är orsaken till torrhet i slidan. Därför är hormonbehandling heller inte ett val vid behandling torrhet i slidan som orsakats av dessa sjukdomar.

REPADINA® plus är fri från hormoner och parabener.

Kort sagt:
  • Det finns flera autoimmuna sjukdomar där torrhet i slidan inte orsakas av låg hormonnivå.
  • REPADINA® plus är en hormon- och parabenfri produkt.
  • REPADINA® plus kan vara ett alternativ för dig vars torrhet i slidan orsakas av en autoimmun sjukdom.
REPADINA® plus kan påverka ditt välmående och samliv i en positiv riktning